ALGEMENE VOORWAARDEN voor Villa Agosto

Villa Agiosto hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in de villa.

 1. Algemeen
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Villa Agosto in Carovigno
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • Villa Agosto is niet geschikt voor kinderen
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Villa Agosto zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar of beheerder  op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Villa Agosto ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Villa Agosto dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 1. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf in Villa Agosto worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via diverse bookingsites worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Villa Agosto  een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 1. Betaling particulieren
 • De verblijfskosten in Villa Agosto  dienen vooraf te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij reservering wordt u 25% van het totaal bedrag (huur + service kosten) in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 1 week na de reservering, deze betaling kan op een Nederlandse rekening worden gedaan. De betaling van het restant van het totaalbedrag moet uiterlijk 2 maanden voor uw aankomst voldaan zijn. U ontvangt een herinneringsmail voor deze tweede betaling. Bij reservering binnen 2 maanden voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag ineens betaald worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de reservering geannuleerd. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Na ontvangst van de gehele betaling wordt de routebeschrijving en verder informatie samen verstuurd per e-mail. (Uiteraard kan er op verzoek altijd eerder informatie worden verstrekt).

 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.
 • De borg bedraag €500,00  Deze borg moet ter plaatse contant worden afgerekend met de eigenaar van de woning, of indien deze niet aanwezig is, met een vertegenwoordiger van de eigenaar. Aan het einde van de verhuur periode zal indien mogelijk de betaalde borg contant worden terugbetaald aan de huurder nadat de woning is gecontroleerd. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het bedrag teruggestort worden op uw rekening. Eventuele aantoonbare schade wordt in korting gebracht op de borg.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 1. Betaling zakelijk
 • De verblijfskosten in Villa Agosto dienen vooraf te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 5 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 9% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.
 1. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 • Deze vergoeding bestaat uit:
 1. Tot 4 maanden voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
 2. Bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum is 75 % van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 1 maand en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2 en 3 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: …..   ten name van ….. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 • Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.
 1. Sleutel Villa Agosto
 • Als gast ontvangt u een sleutel van het gastenverblijf  via de beheerder. 
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.
 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16:00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 10:00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 Ontbijt

 • Ontbijt is niet inbegrepen.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in Villa Agosto
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats op het terrein.
 • Afval dient gescheiden te worden ingezameld en op de juiste dag aan de weg geplaatst te worden.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in Villa Agosto niet toegestaan. 
 • Roken in Villa Agosto is niet toegestaan.
 • Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan
 1. Aansprakelijkheid
 • Villa Agosto kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Villa Agosto  tegen aanspraken dien aangaande. Villa Agosto is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de villa.
 • Villa Agosto kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van Villa Agosto.
 • Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van Villa Agosto , indien en voor zover Villa Agosto uit  enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Villa Agosto is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Villa Agosto in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Villa Agosto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
7